„Recap“ (8)

Po delší než obvyklé pauze přichází plnohodnotný recap raidů posledních. Předchozí ID byla díky absencím taková – jak by řekl náš vedoucí – „nemastná – neslaná“ 🙂 a nebylo moc co rekapitulovat. V novém roce se konečně opět potkáváme v téměř kompletní sestavě a můžeme tak začít nejen theory „craftit“ ale dokonce progressovat. Uplynulé ID neslo všechny naše obvyklé znaky. Příjemná překvapení střídáme s těmi méně příjemnými. Středeční raid proběhl téměř celý bez velkých výkyvů a ani bych ho v recapu nezmiňoval, kdyby nedošlo na jednu ze zmiňovaných nepříjemných chvilek – a to u Gorefienda, kterého bychom měli již pouze svačit. 7 wipů není úplně ideální vizitka. Pokud si však někdo myslel, že tím jsme si pro tento týden již vybrali slabší okamžik, tak na nedělním Zakuunovi byl takový bláhový jedinec (jako jsem já), vyveden z omylu. Stopku nám vystavilo 11(!) wipů před úspěšným killem. Netřeba dalšího komentáře. Abych nekončil hodnocení negativně, tak za celkem úspěšný se dá považovat náš druhý rekill Tyrant Velhari – stále je zde samozřejmě co zlepšovat. Celkově by bylo více než dobré se vyvarovat zbytečným wipům. Nebudu nejspíš sám, kdo se těší na dobu, kdy začneme vynechávat spodní část raidu. Tato doba se drobnými krůčky blíží.

Závěrem pár řádků ke Xulhoracovi. V podstatě se nám opět daří wipovat na HC mechaniky, což není až tak překvapivé. Při prvním oťukávání bosse je to již takový kolorit. Důležité je, že většina z nás si měla možnost tento encounter alespoň „osahat“. Zůstanu tedy pro tentokrát optimistou a budu věřit, že získané zkušenosti se promítnou do dalšího ID a boss se bude poroučet. Pokud jste nezaregistrovali na fóru topic na téma Xulhorac, tak na něj touto cestou upozorňuji. Věnujte mu svou pozornost. Někteří vaši kolegové zde odvádějí dobrou práci. Přečíst si těch pár, podle mého názoru důležitých informací, zabere pár minut času a ušetří nám společný čas při progressování.

CB